حسادت

در زمان یکى ازخلفا مرد ثروتمندى بود، روزى وى غلامى را از بازار خرید اما از روز اولى که این غلام را خریده بود با او…

سلام بر محرم

فرزند را به قتلگاه برد… آرام به پشت خوابانید….. به پشت خواباند تا چشمهایش در چشمهای زیبای فرزند گره نخورد…. دستهایش…

غربی شدن

ای خانم و دختر خانمی که تمام آرزوت غربی شدنه…بدون چیزی که برای شما آرزوست برای زنهای غربی خاطره شده…اونها دارن به…